oświeceni

wakacje..., na wakacje, planujesz wakacje?

 

Sztuka kaszubska

18 maj 2012r.

W tańcach Kaszub jest pewna wyróżniająca je specyfika. Choć rytm ich potrafi być szybki, nigdy nie tracą swej godności, powagi nawet. Większość tańców kaszubskich coś ilustruje: pracę, obyczaj bądź ma charakter zorganizowanej w tanecznym rytmie zabawy. Tańce popisowe, najbogatsze technicznie, mają także swe tematy wyjściowe: wywodzą się z zalotów lub przebrzmiałych już, zapomnianych obrzędów. Jednym z najpopularniejszych tańców, będącym zarazem zabawą taneczną, jest "szewc" ze znaną przyśpiewką: "Szeję bóte, szeję bóte, wecygóm draaatew!" Stary jest i dostojny.


Rozwój Kartuz XIX w.

17 czerwiec 2012r.

Rok 1818 przynosi niezwykle korzystną szansę rozwojową zapadłej wioseczce. W związku z przeprowadzanymi w tym czasie zmianami administracyjnymi na Pomorzu Gdańskim umieszczono w Kartuzach siedzibę władz powiatowych, przenosząc ją z odległego Mirachowa. Spowodowało to stopniową rozbudowę osady. Początkowo zabudowano ciąg dzisiejszej ulicy 1 Maja, wznosząc tam różne budynki biurowe i mieszkania dla urzędników. Plac 22 Lipca i przecinające go ulice Dworcowa i Kościuszki powstały dopiero po 1865 r. Postępowała również stopniowa zabudowa wzdłuż wybiegających ze wsi dróg. Do końca XIX w. zarysowała się sieć ulic istniejących obecnie. Ludności przybywało stale: wobec 360 mieszkańców w 1845 r. po 25 latach było już 1765, a w 1890 r. 2351, w tym ogromna większość miejscowego elementu kaszubskiego. Do dalszego rozwoju Kartuz przyczyniło się połączenie ich szosą


Westerplatte

19 lipiec 2013r.

Westerplatte Umocnienia i punkty ogniowe w dniu 1 IX 1939 r. 1. Wartownia I. 2. Wartownia II, 3. Wartownia III, 4. Wartownia IV, 5. Wartownia V, 6. Koszary (wartownia VI), 7. Placówka "Prom", 8 Placówka "Przystań", 9. Placówka "Elektrownia", 10. Placówka "Łazienki", 11. Placówka "Fort", 12. Placówka "Wał". 13. Placówka sierżanta Deika. 14. Działo 75 mm, 15. Moździerze, 16. Działko ppanc. 37 mm, 17. Działko ppanc. 37 mm. Według "Westerplatte"


Wycieczki Samochodowe w okolice Sopotu

19 lipiec 2013r.

WYCIECZKI SAMOCHODOWE Z Sopotu wyjazd al. Niepodległości. — 3,5 km Oliwa (trasa 7). Minąwszy centrum widzimy po prawej ,,01ivię", duży zespół sporto-wo-widowiskowy, a w głębi gmachy Uniwersytetu Gdańskiego. — 4,5 km Wrzeszcz, wielka dzielnica Gdańska. Jako wieś Vriest, wymieniona w 1263. Rozwój w XIX i XX w. Rozbudowany na obszernej płaszczyźnie i w malowniczych dolinach. Szczególnie piękna zabudowa willowa w Jaśkowej Dolinie (ul. Jaśkowa Dolina), objęta ochroną konserwatorską.