oświeceni

wakacje..., na wakacje, planujesz wakacje?

  [1]  2  Następna >

Historia miasta Kołobrzeg

17 wrzesień 2010r.

Kołobrzeg jest po Gdańsku najstarszą polską warownią nadmorską. Stary gród kołobrzeski nie znajdował się w tym miejscu, gdzie jest miasto dzisiejsze. Początkowo właściwy gród usytuowany był około czterech kilometrów w górę Parsęty od centrum dzisiejszego miasta, na niewielkim, piaszczystym wzgórzu morenowym, na terenie dzisiejszego BUDZISTOWA. Cofnięcie grodu w głąb lądu podyktowane było względami strategicznymi, zwłaszcza gdy chodziło o obronę przed napadami piratów morskich.


historia portu w Kołobrzegu

18 wrzesień 2010r.

Uroczystego poświęcenia morza w Kołobrzegu dokonał pierwszy polski biskup Reinbern. Już w XII wieku statki kołobrzeskich kupców docierały do wyspy Uznam, Rugii, a nawet do Danii. O rozwoju żeglarstwa świadczy fakt, że w chwili przybycia do Kołobrzegu misji św. Ottona w roku 1124, większość mieszkańców znajdowała się na wyprawach morskich.


Zabytki w Kołobrzegu – zabytki Kołobrzeg

19 wrzesień 2010r.

Kościół N. M. Panny. Budowę kościoła rozpoczęto w XIII wieku w stylu wczesnogotyckim. Pierwotnie był to kościół halowy o trzech nawach. W roku 1379 zakończono budowę nawy czwartej, południowej, zaś w roku 1410 zakończono budowę nawy piątej, północnej. Kościół ma 64 metry długości i 42 metry szerokości. Wysokość sklepienia nawy głównej wynosiła przed zniszczeniem 19,5 metra, zaś wysokość wieży łącznie z dachem 74 metry. Przęsła naw środkowych, w tym również prezbiterium, miały sklepienia gwiaździste. Wszystkie pokryte były szesnastowiecznymi malowidłami. Budowa wieży ciągnęła się niemal przez całe średniowiecze. Jeszcze w testamentach z roku 1430 były zapisy na budowę wieży.


Dźwirzyno – koło Kołobrzegu

20 wrzesień 2010r.

Dźwirzynopołożone jest na prawym brzegu ujścia do morza Starej Regi, która przepływa przez położone na południowy zachód od wsi jezioro Resko Przymorskie. Jezioro to jest pozostałością dawnej zatoki ujściowej Starej Regi. Oddzielenie się jeziora od rzeki jest już mocno zaawansowane, ale wciąż jeszcze nie całkowite. Powierzchnia jeziora wynosi 6,2 km2, a maksymalna głębokość dochodzi do 2,7 m.


Mrzeżyno koło Kołobrzegu

25 wrzesień 2010r.

Mrzeżyno, niegdyś port położonego w górze rzeki Trzebiatowa, ściśle związane jest z historią tego miasta. W XIII wieku, gdy Trzebiatów otrzymał prawa miejskie, rzeka Rega wpadała do morza w północno-zachodnim krańcu jeziora Resko, czyli około 4 kilometry na wschód od Mrzeżyna. Przy ujściu położona była wieś rybacka Rego-ujście, wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie z roku 1250. W roku 1287 książę Bogusław IV oraz przeor klasztoru w Białobokach, Thilboldus, zezwolili, aby mieszkańcy Trzebiatowa utrzymywali port Regoujście, poprawiali go i zachowywali w dobrym stanie.


Trzebiatów - historia miejscowości

01 październik 2010r.

Na podstawie wykopalisk wiemy, że w okresie IX—XII wieku we wschodniej części miasta, w zakolu rzeki Regi, znajdował się słowiański gród, a obok osada przygrodowa. Pierwszą pisaną wzmiankę o Trzebiatowie znajdziemy w dokumencie z roku 1170. Książę Pomorski Kazimierz przekazał w nim 11 wiosek położonych w okolicy Trzebiatowa zakonnikom przybyłym z Lundu w Szwecji.


Lębork - historia

05 czerwiec 2011r.

Lębork — miasto powiatowe nad rzeką Łebą, był starą osadą słowiańską, która przed rokiem 1285 otrzymuje od księcia Mściwoja II prawo miejskie.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >