oświeceni

wakacje..., na wakacje, planujesz wakacje?

< Poprzednia  1  [2]  3  4  ... 7  Następna >

Zwiedzanie Sopotu cz.II

19 lipiec 2013r.

ZWIEDZANIE SOPOTU Następne rozbudowy mola odbywały się w latach 1886, 1895 i 1910, kiedy długość pomostu osiągnęła 315. a szerokość 10 m. Ostatnią rozbudowę rozpoczęto w 1927 i kontynuowano przez dwa lata nadając pomostowi (najdłuższemu w Europie) obecne,wymiary, licząc ze zniszczoną ostatnio głowicą. W tym czasie również powstała obudowa Skweru Kuracyjnego oszkloną galerią arkadową,. która zastąpiła wcześniejszą drewnianą. Przechadzkę kończymy wejściem na wieżę widokową Zakładu Balneologicznego, gdzie za drobną opłatą można korzystać z lunet i lornetek.


Zwiedzanie Sopotu cz.I

19 lipiec 2013r.

ZWIEDZANIE SOPOTU 1. Dworzec PKP — ul. Kościuszki — pl. Konstytucji 3 Maja — ul. Bohaterów Monte Cassino — molo. Przechadzka główną arterią spacerową kąpieliska; obiekty historyczne, zabytki, wystawy sztuki, widoki z mola i wieży (2 godz.). Z peronu kolei elektrycznej wyjście na skwerek, którym idziemy w lewo (obok baru "Karmazyn" i pawilonu z pamiątkami) do ul. Kościuszki. Dom nr 6 mieścił w latach 1938—1939 biuro sopockiej filii Gminy Polskiej Związku Polaków (GPZP), naczelnej organizacji polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. 1 września 1939 wdarli się do lokalu gestapowcy w celu zabrania dokumentów organizacji, które jednak Marta Socha, właścicielka mieszkania, spaliła wcześniej. Nieco dalej widzimy budynek poczty z 1890, rozbudowany w 1898 i 1904, a odbudowany po wojnie.


Rysy Dziejów Sopotu

19 lipiec 2013r.

RYS DZIEJÓW Od czasów najdawniejszych do początku XIX w. Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie dzisiejszego miasta pochodzą sprzed około 2500 lat, z wczesnej epoki żelaza. Mieszkała w nim wówczas ludność kultury wschodniopomorskiej, uważana przez niektórych badaczy przeszłości - Józefa Kostrzewskiego, Jana Leona Łukę, Henryka Łowmiańskiego, językoznawcę Tadeusza Lehr-Spławińskiego i innych


Sopot

19 lipiec 2013r.

SOPOT WIADOMOŚCI GEOGRAFICZNE Położenie i funkcje Kąpielisko bałtyckie i miasto liczące około 51 tys. mieszkańców. Zajmuje obszar o pow. 17,3 km2 i jest najgęściej zaludnionym miastem na terenie województwa gdańskiego, gdyż na 1 km2 przypada '3027 osób (w Gdyni 1876). Znane jest od 1823 jako uzdrowisko, a później także modne kąpielisko, odwiedzane masowo przez turystów i wczasowiczów. Leży nad Zatoką Gdańską, pod 54°26'28" szerokości geograficznej północnej, zajmując teren wzniesiony od 0 do 152,8 m n.p.m.


Stara Łeba

19 lipiec 2013r.

Stara Łeba. Odmiennym środowiskiem roślinnym są tereny pradolin. a zwłaszcza rozległa Pradolina Kaszubska z nizinnymi łąkami i roślinnością pobagien-ną i potorfową. Na obszarze przymorskim porastają jej teren słonorośle czyli rośliny halofilne, np. jaskier solankowy, aster polny, zagorzałek nabrzeżny i wiele innych. Na klifach występuje obficie żarnowiec, tworzący wiosną złociste łany oraz rokitnik krzew ciernisty, jesienią oblepiony obficie drobnymi, pomarańczowymi owocami, które zawierają duż'o witaminy C. W runie pojawia się bluszcz, podbiał pospolity, storczyki, z których najpiękniejszy storczyk obuwik został wytępiony przez człowieka.


Bałtyk Morzem Swebskim

19 lipiec 2013r.

Tacyt (55—120 n.e.) nazywał Bałtyk Morzem Swebskim, Ptolemeusz (ok. 100—168) wymienił je jako Sarmaticos Okeanos (Ocean Sarmacki), którego częścią jest Quenedekos Kolpos. t.j. Zatoka Wenedyjs-ka czyli Słowiańska. Dagome Iudex, jeden z najstarszych polskich dokumentów (z 990—992) podaje nazwę Longum Mare czyli Długie Morze. Gall Anonim mianuje je Morzem Północnym, zaś Sasi w IX w. używali nazwy Slavonicus sinus - Zatoka Słowiańska.


Wiadomości Geograficzne o regionie Pomorskim

19 lipiec 2013r.

Położenie i zasięg Prezentowany turyście w niniejszym przewodniku teren zajmuje północno-wschodnią część województwa gdańskiego, granicząc na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów z wodami Morza Bałtyckiego, a ściślej z jego odgałęzieniem Zatoką Gdańską i tzw. Małym Morzem czyli Zatoką Pucką. Terytorium Trójmiasta (Gdańska, Sopotu i Gdyni), dużej aglomeracji miejskiej o powierzchni prawie 400 km2, rozciąga się głównie wzdłuż brzegu Zatoki Gdańskiej. Centrum aglomeracji zajmuje Sopot, któremu przede wszystkim poświęcone jest to opracowanie, ze względu na jego funkcję uzdrowiskowo-wypoczynkową i rekreacyjną, pełnioną nieprzerwanie od 1823.


Strona 2 z 7, < Poprzednia  1  [2]  3  4  ... 7  Następna >